Aspole Logo

Ø14’lük kancanın bahçe kurulumunda sistemin ayakta kalması konusunda önemli bir yeri vardır. Kanca uygulama sırasında, 20x40x40 blok içerisinde kendisine ayrılan delikten geçip, kancanın T demiri ile bloğun demir yatağına tam olarak oturtularak gömülmesi ve elips kısmın dışarıda kalması şeklinde uygulanır. Amacı Bahçe köşelerine monte edilen 2,5inchlik Galvanizli boruyu çelik teller ile bağlayarak dengede tutmaktır. Her galvanizli direkte 3 adet kullanılan kanca direğe yaklaşık 3-3.5m uzaklıkta gömülür. Nervürlü demirin çelik telin gerilmesi ile tele zarar veriyor olmasından dolayı kancalarımız nervürsüz demirin galvanizlenmesi ile üretilmektedir.

Köşe borusunda olduğu gibi borunun dengede kalması için tel ile bağlanan kancanın Ø12 nervürsüz demir ile yapılanı dış direklerde kullanılır. Aynı şekilde dış direklere gelen bahçe yükünün dengelenmesi amacı ile direk tellerle toprak altına gömülen 20x20x40 blok ile tutturulmuş Ø12’lik kancaya bağlanır.

Cem1 çimento ve bazalt agrega kullanılan C40 hazır beton ile vibrasyonlu olarak üretilen 20x40x40 blok ,Ø14lük kancanın toprak altında sabit kalması amaçlı, sistemin yükünü üzerindeki toprak yardımı ile çeken yardımcı elemandır. Yapımında buhar kürü kullanılan blok 28günlük sulamalı bekletme sonrasında paletlerle streçlenerek bahçeye gönderilir. Ölçüleri 20x40x40cm dikdörtgenler prizması şeklinde , ağırlığı ise 70kg’dır.

Sistem kurulumunda meyve yükü tellerle iç direklere iç direklerden dış payanda direklerine aktarılır. Hizasındaki bahçe yükünün yarısını çeken dış payanda direklerinin yere gömülmemesi için 15x25x25 kare blok kullanılır. Piyasada küllük ve mickey Mouse olarak da anılan kare bloklarda direğin oturması için boşluk ve yağmur suyunun drenesi için kanal da bulunmaktadır. Boyutları 15x25x25cm ebadlarında, ağırlığı 22 kg olan blok C40 hazır beton ve vibrasyonla üretilen küllükler streçli ve paletli sevk edilir.

Ø12’lik kancanın toprak altına tutunması için üretilen 20x20x40cm ebatlarında beton blok yardımcı elemanıdır. Dış direklerin yükü taşımasında önemli denge unsurları arasında yer almaktadır.

Sistem yükünün taşınmasında en önemli rol köşe borusuna aitdir. 2,5 inçlik çelik borunun galvanizlenmesi ile üretilen köşe borusu silindir içerisinde 65 -70 derece açılı olacak şekilde toprağa sabitlenir.Direkte telin daha sıkı sarılması , kaymaması için üst kısımlarında 2adet T şeklinde boruya monte edilmiş demir çubuk bulunur. Bu demir çubuk ile , Ø14lük kanca arasında 5mm çapında çelik tel kullanılarak bağlanan boru, sistem yükü karşısında denge oluşumunu sağlar.

Galvanizli çelik borunun ağırlığı ile sabit kalmasını sağlayan silindir, C40 hazır beton ile vibrasyon uygulanarak imal edimliktedir. Silindir ortasında köşe borusu girmesi için 10cm çapında delik bırakılmıştır. 35cm yüksekliğinde 40cm çapında olan silindirin ağırlığı 88kg’dır.