Aspole Logo

İklim koşulları ve meyve cinsi göz önüne alınarak direk kesit ve uzunlukları belirlendikten sonra bahçe paftası üzerinden telli terbiye sistemine uygun köşeli parsellere bölünen bahçeler arasında genellikle traktör geçebilmesi için dar yollar bırakılmaktadır..

Proje uygulaması, parsel köşelerine köşe borularını belirli eğimle silindir yardımı ile yerleştirip Ø14lük kanca ve 20x40x40 bloğun gömülerek köşe borusunun sabitlenmesi ile başlar.Aynı şekilde 9×10 veya 8×8.5 seçilen dış direklerin küllük ve kancalarla montajı yapılıp direklerin birbirlerini 5mm’lik çelik tel ile sabitlenmesi sağlanır. Dış direkler karşılıklı olarak 2adet 3mm’lik telin gerdirilmesi ile birbirine bağlanırken aynı zamanda 7×7.5 veya 8×8.5 seçilen iç direklerinde bu teller vasıtası ile ayakta kalması sağlanır.

İç direklerin montajında ise dikkat edilmesi gereken husus filenin uygulama seçimidir. Çatı sistemi uygulanması istenen bahçelerde iç direkler paralel dikilirken düz file uygulanması istenen bahçelerde şaşırtmalı iç direk kullanılır…

Elma veya sert çekirdeklilere göre kivi ve üzüm bahçelerinin yapımında bazı farklılıklar göze çarpar.Bu farklılıklar meyvenin ağırlığından ve fidanın tellere sarılarak büyümesiyle toplanma zorluğundan kaynaklanır. Bu güçlükleri aşma adına genellikle kısa direkler kullanılan kivi ve üzüm bahçelerinde max direk yükseklikleri 2.5m civarındadır.

File çekilmesi istenen bahçelerde direk yükseklikleri artırılabildiği gibi 2 direkte bir tanesi de file için yüksek kullanılabilir. Parsellere bölünen bahçenin maksimum 10 Dekar olacak şekilde bahçe kurulması ağır meyveleri olan kivi ve üzüm fidanları için emniyetli olacaktır. Ayrıca taşıyıcı sistem genellikle halatlardan oluşmakta ve 6mm çapında seçilmektedir. Dış direklerin sabitlenmesi ve bahçe yükünün karşılanması açısından her dış direğe 20x40x40 ve Ø16lık kanca kullanılmaktadır.

Direk hizasında her yarım metrede bir 3mm lik halat kullanılan bahçelerde meyvenin sarılıp uzaması amaçlanmaktadır. Direklerin yerden 2.40m ve 2.60m yüksekliklerinden açılan deliklerden 6mm’lik geçirilen halatlar meyveyi ana taşıyıcı halatlardır.